GSAA: GEOPRIESTOROVÁ ŽIADOSŤ O PRIAME PLATBY NA PLOCHU

Od roku 2018 musia všetci žiadatelia o priame platby vrátane najmenších vypracovať ako súčasť Jednotnej žiadosti aj geopriestorovú žiadosť. Žiadateľ je povinný zakresliť do informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) obhospodarované plochy v súlade s Registrom poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS). Vypracovanie geopriestorovej žiadosti predstavuje zvýšenú zaťaž pre poľnohospodárov oproti minulosti a tiež predpokladá ovládanie základných znalostí z oblasti geografických informačných systémov. Zakreslené plochy PPA porovnáva aj geopriestorovo - to znamená, že zakreslená časť produkčného bloku sa nesmie prekrývať s inou časťou ostatných subjektov hospodáriacich na rovnakom bloku. A to ani v prípade, že súčet deklarovaných výmer je menší ako celková výmera produkčného bloku!

Naša spoločnosť je pripravená Vám pomôcť. Odbremeníme Vás od tejto povinnosti a kompletne za Vás vypracujeme žiadosť tak, aby spĺňala všetky predpísané náležitosti. V prípade potreby zameriame hranice pomocou geodetického GPS. Našim klientom pomôžeme aj s riešením nezrovnalostí a prípadnou kontrolou zo strany PPA. Vy budete môcť všetku svoju energiu venovať výrobe.

KONTAKT
farmis
0903/833 967
ICS Production s.r.o.
IČO: 36809942
IČ-DPH: SK2022422094
Meno E-mail Telefón Správa