FARMIS: INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE POĽNOHOSPODÁROV
FarmIS je komplexný informačný systém pre poľnohospodárov, ktorý pokrýva procesy rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, evidencie pôdy a nájomných vzťahov. Medzi jeho základné vlastnosti patria: Podľa riešenej oblasti sa rozdeľuje na 3 moduly:

Modul Pôda rieši problematiku prenájmu poľnohospodárskej pôdy, evidencie vlastníkov, vytvárania zmlúv, výpočtu a vyplácania nájomného. Vďaka prepojeniu na kataster nehnuteľností a mapám umožňuje efektívnu kontrolu oprávnenosti vlastníckych nárokov. Vytváranie hromadných úhrad bankovým prevodom a poštovými poukážkami je samozrejmosť.

Modul Agro sleduje produkčné bloky a plodiny na nich pestované, eviduje operácie vykonávané na bloku, hnojenie a ochranu rastlín, vyhodnocuje bilanciu živín a ekonomiku výroby, kontroluje dodržiavanie správnej farmárskej praxe a umožňuje export výkazov pre ÚKSÚP, obsahuje komplexný systém zostáv a analýz, vďaka čomu je cenným zdrojom informácií pre rozhodovacie procesy. Súčasťou modulu je aj FarmIS Mobile, vďaka ktorému máte agroevidenciu vždy po ruke vo svojom mobilnom telefóne.

Modul Zvieratá obsahuje evidenciu stáda, produkcie mlieka a spotreby krmív. Sleduje reprodukcie, kŕmne dni, ekonomiku a úžitkovosť. Prírastky a úbytky sú evidované v denníkoch podľa kategórií a fariem.

Radi pre Vás pripravíme prezentáciu systému a zodpovieme všetky Vaše otázky.
KONTAKT
farmis
0903/833 967
ICS Production s.r.o.
IČO: 36809942
IČ-DPH: SK2022422094
Meno E-mail Telefón Správa